Hva er Kinesiologi?
Kinesiologi betyr læren om bevegelse og er utviklet i USA som en sammensmelting av den vestlige verdens viten og filosofi, med den orientalske verdens viten om yin og yang, meridianer og akupunkturpunkter.
Kinesiologi bygger på kunnskap om anatomi og fysiologi og på prinsippet, at det ikke bare er blod og lymfe som strømmer gjennom kroppen til hunden, men også energi.
Energien strømmer gjennom meridianbanene og når energien flyter fritt, er hunden i balanse
Er hunden i ubalanse, så betyr det at energien er blokkerte i en eller flere meridianer.

Hvorfor blokkeres energier?
Det er forskjellige årsaker til at energi kan blokkeres.
Det kan være av fysisk, psykisk, emosjonell, ernæringsmessig/ kjemisk art, eller det kan skje at en blokkerte energistrøm kan gi fysisk, psykisk eller ernæringsmessige problemer.

Jeg bruker Kinesiologi i mine behandlinger for å se etter uregelmessigheter i muskler, ligamenter og sener.
For at dette skal være i i balanse må samspillet mellom agonist musklene og spesiellt de antagoniste musklene fungere optimalt.

Bildene er lånt av Jakt-Labben