Triggerpunkter er små områder i bløtdeler særpreget ved at de er mye ømmere enn i omliggende vev.
De finnes i muskler, ligamenter, periost, sener, perikapsulært vev og i indre organer.
De betegnes som enten latente, dvs. at de kun er ømme ved direkte trykk eller annen stimulering, eller aktive der de kan gi smerter til områder som ligger et stykke unna selve triggerpunktet
Av spesiell interesse er triggerpunkter i skjelettmuskulatur fordi den opptrer ved mange lidelser i muskler og ledd.
Den smerten de kan gi, kalles ofte myofasciell smerte, fordi den også kan være lokalisert i muskelfascien.

Muskulære triggerpunkter dannes ved:
• Akutt muskulær overbelastning
• Kronisk overbelastning, spesielt statisk
• Etter store traumer (også operasjoner)
• Etter langvarig psykisk stress

Ved alle mine behandlinger går jeg over triggerpunkter til hundene, og behandler der det er behov.
Det er viktig å vite at hunden kan bli stiv (som treningsverk), de kan også bli slappe etter behandling med triggerpunkter.
Detter er noe jeg informerer om ved alle mine behandlinger